h1

Título

Calidade e Innovación Sanitaria

Texto destacado

Calidade

Misión

  • contribuír ao coidado e a mellora da saúde dos nosos pacientes e promover a calidade de vida dos cidadáns
  • prestar servizos sanitarios baseados na máxima efectividade, calidade, seguridade e equidade, humanizados e orientados a satisfacer as necesidades de saúde e as expectativas da cidadanía
  • garantir o cumprimento dos dereitos e deberes sanitarios recoñecidos na lexislación e normativa vixente
  • manter a sustentabilidade do sistema sanitario mediante a optimización e uso rigoroso dos recursos públicos
  • promover a investigación e a innovación no ámbito sanitario e a incorporación dos avances científicos á práctica asistencial

Visión

  • O desenvolvemento organizativo futuro enfócase a consolidar e expandir a nosa posición de liderado como institución sanitaria referente para a cidadanía, os profesionais sanitarios, a rede asistencial e a comunidade científica e docente
  • Aspiramos a ser distinguidos pola confianza e a satisfacción dos pacientes coa atención humana e resolutiva recibida; a asistencia sanitaria integral, accesible e equitativa; o nivel de calidade dos nosos servizos asistenciais; o recoñecemento á competencia e a capacitación dos nosos profesionais e a innovación científica e técnica como eixo do noso desenvolvemento e mellora continua

Valores

  • Son o aceno de identidade da nosa cultura organizativa e guía da estratexia para o noso desenvolvemento: o liderado clínico, a ética e respecto ás persoas, os seus dereitos e valores, a responsabilidade profesional, corporativa e social, a vocación de servizo, a humanidade na atención, a procura permanente da excelencia asistencial, a competencia e compromiso profesional e institucional e a innovación e transmisión do coñecemento
 

Etiqueta

calidade, innovació

Público

Cidadanía, Profesionais

Temas

-

Interésame

-

Grupos de información

A nosa organización