h1

Título

Directorio de Servizos do Hospital Clínico Universitario de Santiago

Texto destacado

Localización dos Servizos/Unidades no Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

Servizo/Unidade Localización
Dirección e Administración Edificio B Andar 1
Consultas Externas Edificio C
Radioterapia Edificio D Andar -3
Medicina Nuclear Andar -2
Diálise Andar -1
Hospital de Día Onco-Hematolóxico Andar 0
Protección Radiolóxica Andar 1
Lencería Edificio A Andar -5 a
Esterilización Andar -4 c
Farmacia c
Raios Andar -3 a/d
Laboratorio Central c
Anatomía Patolóxica b/c
Hematoloxía / Banco de sangue c
Microbioloxía c
Urxencias Andar -2 b/c
Unidade Coronaria / Hemodinámica a/d
Rehabilitación a
Quirófano Andar -1 b/c
Unidade de Transplante Abdominal a
UCI Pediátrica a/d
UCI Adultos d
Anestesia a/d
Servizo/Unidade Localización
Medicina Preventiva Edificio A Andar 0 d
Partos c
Cirurxía Maior Ambulatoria b
Docencia de Enfermaría a
Endoscopias b
Escolares / Oncol. Andar 1 a
Preescolares / Lactantes b
Neonatoloxía c
Hematoloxía d
Cardioloxía Andar 2 a
Obstetricia / Partos b
Obstetricia /Alto Risco / Xinecoloxía c
Xinecoloxía / Cirurxía Cardíaca d
Uroloxía / C. Torácica / Pneumoloxía Andar 3 a
Neurocirurxía / Neuroloxía b
Neuroloxía / ORL c
Anxioloxía / C. Vascular d
Traumatoloxía / Reumatoloxía Andar 4 a
Cirurxía Xeral e Dixestiva b/c
Nefroloxía / Gastroenteroloxía d
Oncoloxía /Medicina Interna Andar 5 a
Medicina Interna b
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

Etiqueta

-

Público

Cidadanía, Profesionais

Temas

Oferta asistencial, Servizos sanitarios

Interésame

-

Grupos de información

A nosa organización