h1

Certificado PET
Anuncio ampliación Hospital da Barbanza
Implantado o primeiro corazón artificial
Tese doutoral de Belén Cid
Nova Unidade de Hospitalización do Ictus
Novo Centro de Saúde de Melide
Nova área de reprocesamento de endoscopios
Homenaxe Residentes 2021
Presentación Memoria IDIS
Homenaxe aos profesioanis xubilados no 2020