h1

CS Milladoiro
Xornada Integración Barbanza
Premio Neonatoloxía
Variantes xenéticas no cancro de próstata
Acreditación calidade servizo transfusión
Premios SEN
Día do doador
Premio no congreso anual internacional ESPID 2018
ASOTRAME
Día Mundial sen tabaco
Hospital Clínico Universitario de Santiago Hospital Clínico Universitario de Santiago